Vibrationsmålinger

103 Lyd og Vibration gennemfører vibrationsmålinger og vibrationsovervågning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, vi måler og analyserer måledata og vurdere vibrationsniveauer i henhold til gældende normer og miljøbestemmelser.

Vibrationer fra bygge- og anlægsaktivitet kan være kilde til at nabobygninger udsættes for kraftige og ødelæggende vibrationspåvirkninger.

Ved hjælp af vibrationsmålinger kan vi overvåge hvor kraftige vibrationspåvirkninger fra anlægsarbejdet er og dermed
sikre at vibrationsniveauerne ligger indenfor de vejledende grænseværdier.

Vibrationsmåling sikre derfor at vibrationsniveauerne ikke er til gene for omgivelserne og giver følgeskader på nabobebyggelser.

Vibrationspåvirkninger ved anlægsarbejder kan medføre stor risiko for skader f.eks. i form af revner, sætninger m.m.
Disse skader kan lede til krav om erstatning. Vibrationsovervågning kan derfor være en rigtig god løsning.

Vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejder sikre en tidlig indsats mod skader. Det er som regel bedre og billigere at forebygge og undgå skader end at udbedre dem bagefter.

I mange situationer er der derfor god grund til at være opmærksom på at overvåge bygningsvibrationerne, nogle eksempler er:

  • Ramning af pæle eller spunsjern
  • Nedbrydning
  • Sprængning
  • Mejsling
  • Vibrering
  • Boring
  • Anvendelse af tungt entreprenør-materiale
  • Jernbaner, trafikanlæg, mv.

 

103 Lyd og Vibration arbejder ud fra glædende normer og vejledninger:

  • DIN 4150, Teil 3
  • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Den mest anvendte norm er den tyske norm DIN 4150, Teil 3, som omhandler bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale, som ligger til grund for de vejledende grænseværdier der defineres
i den.

Vi tilbyder vibrationsmålinger med Sigicom´s INFRA system som er et komplet målesystem - fra sensorer til web præsentation og rapportering. Infra-systemet gør det nemt at udføre avancerede vibrationsmålinger.

Enheden tilsluttes via et mobilt netværk til internettet og sender automatisk data fra vibrationsovervågningen til en online database. Udvalgte modtagere, såsom byggeledere og maskinoperatører kan få øjeblikkelig information fra vibrationsovervågningen om overskridelse af de definerede grænseværdier via SMS sendt til deres mobiltelefoner.

På baggrund af vibrationsmåling kan vi vurderer de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere vibrationsbelastningen. Vi afdækker overskridelser af vibrationsniveauer og finder de kilder der kan og skal dæmpes i henhold til de gældende grænseværdier og normer, eller foreslår forebyggende vibrationsdæmpende tiltag.

I forbindelse med vibrationsovervågning udføres der ofte også fotoregistrering af udsatte bygværker før og efter anlægsarbejderne, se mere her.

Ring til os om et tilbud på vibrationsmåling/vibrationsovervågning eller en snak om hvad dit behov er.
Gå til siden kontakt os.

Kontakt:

René Hansen

T/ 78 103 103
M/ 71 713 104
E/ reh@103.dk 

 

Produktblad